ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ

БулПРОЕКТ ООД извършва проектиране на системи за техническа охрана и видеонаблюдение, включително предпроектни консултации и изготвяне на оферти.

Системите за техническа сигурност, които фирмата проектира, използват съвременно оборудване, осигуряващо постоянен и много голям обхват на действие на системите. Предназначени са както за външен или вътрешен монтаж и различни условия на околната среда, така и за обекти с различна степен на риск от гледна точка на сигурността.

В зависимост от конкретното приложение и изискването на клиента и/или предвидения бюджет, системите за видеонаблюдение могат да бъдат реализирани с аналогова, хибридна или IP видео технология за запис, наблюдение и възпроизвеждане.

 

 

Консултиране

БулПРОЕКТ ООД извършва предпроектни проучвания, технически експертизи и консултации, както и изготвяне на цялостни концепции за противопожарната защита и сигурността на обекта, с цел постигане на оптимални проектни резултати и максимална удовлетвореност на клиента и инвеститора.

Проектиране

БулПРОЕКТ ООД изготвя професионални проекти благодарение на екип от висококвалифицирани проектанти с дългогодишен опит. Проектите са съобразени с българските нормативни изисквания и отговарят на европейските норми в сферата на противопожарната защита и сигурност, възприети и като български държавни стандарти.

Узаконяване

БулПРОЕКТ ООД работи в тясно сътрудничество с техническите служби, отговорни за противопожарната обезпеченост на обектите, като предлага за своите клиенти услуги по узаконяване на проекта, както и дейности, свързани с периодична проверка и актуализиране състоянието на противопожарната защита на обекта в съответстви с нормативните изисквания.