КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

БулПРОЕКТ ООД извършва проектиране на системи за контрол на достъп, включително предпроектни консултации и изготвяне на оферти.

Системите за контрол на достъп, които фирмата проектира са предназначени както за малки обекти като самостоятелни офисни или търговски площи, така и за много големи фирми и организации като цели бизнес сгради, промишлени предприятия или държавни институции. Системите за контрол на достъп притежават множество функции, които в зависимост от конкретното приложение и изискването на клиента, могат да бъдат обобщени в следното:

  • Контролират физическия достъп на входа на организацията - врата, бариера, турникет или асансьор
  • Контролират физическия достъп на определени контролни точки в рамките на организацията, като се разрешава достъпът и се създават маршрути за достъп само на определени лица или група лица - например достъп до склад, цех за производство, опасни или секретни зони, и др.
  • Контролират физическия достъп само през предварително дефиниран времеви период
  • Контролират присъствието и времето прекарано в контролирания обект като записват и съхраняват всички преминавания през контролираните точки с помощта на софтуерен модул за контрол и отчитане на работното време на служителите
  • Управляват блокиране или разблокиране на аварийни изходи при необходимост чрез интегриране към система за отчитане и обработка на сигнали от сигналноохранителни, пожароизвестителни и други детектори.

НАЗАД

Консултиране

БулПРОЕКТ ООД извършва предпроектни проучвания, технически експертизи и консултации, както и изготвяне на цялостни концепции за противопожарната защита и сигурността на обекта, с цел постигане на оптимални проектни резултати и максимална удовлетвореност на клиента и инвеститора.

Проектиране

БулПРОЕКТ ООД изготвя професионални проекти благодарение на екип от висококвалифицирани проектанти с дългогодишен опит. Проектите са съобразени с българските нормативни изисквания и отговарят на европейските норми в сферата на противопожарната защита и сигурност, възприети и като български държавни стандарти.

Узаконяване

БулПРОЕКТ ООД работи в тясно сътрудничество с техническите служби, отговорни за противопожарната обезпеченост на обектите, като предлага за своите клиенти услуги по узаконяване на проекта, както и дейности, свързани с периодична проверка и актуализиране състоянието на противопожарната защита на обекта в съответстви с нормативните изисквания.